Liên hệ Beckman Coulter Life Sciences

Beckman Coulter phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm đơn giản, tự động và đổi mới trong các thử nghiệm y sinh phức tạp. Hơn một phần tư trên hàng triệu thiết bị của Beckman Coulter hoạt động trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, cung cấp thông tin quan trọng giúp cải thiện sức khỏe bệnh nhân và giảm chi phí chăm sóc y tế.

Beckman Coulter Life Sciences Logo

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Beckman Coulter Hong Kong Ltd.
Tại Tp. Hồ Chí Minh Phòng 1906, Tầng 19, Mapletree Business Centre
1060 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.
Hồ Chí Minh, Việt Nam
84-28-71088989

Yêu cầu chung: Số Chính: 84-28-71088989

Email: Penny Pham btpham@beckman.com
or LSSEA@beckman.com

 

Sales, Service and Support Contact Information