Máy phân loại tế bào để bàn CytoFLEX SRT

Máy phân loại tế bào CytoFLEX SRT là một máy phân loại để bàn. Nó có khả năng đáp ứng các yêu cầu đối với hàng loạt nhu cầu phân loại. Và cũng giống như Nền tảng CytoFLEX, thiết bị này bao gồm các công nghệ đổi mới đơn giản hóa việc thiết lập và vận hành, cho phép các nghiên cứu viêntập trung vào các vấn đề nghiên cứu. Dòng Violet-Blue-Yellow Green-Red (V-B-Y-R) có 15 đầu dò huỳnh quang khi được kích hoạt đầy đủ. Có thể mua với tối thiểu năm đầu dò với tùy chọn kích hoạt thêm tia laser và đầu dò bằng phím kích hoạt. Nó có khả năng logic phân loại phức tạp với các tổ hợp cài đặt phân loại khác nhau cho từng dòng trong bốn dòng, bao gồm khả năng nắm bắt các lần hủy bỏ của một trong các dòng khác. Có Tủ an toàn sinh họctùy chọn bao gồm hệ thống thoát sol khí hoặc một thiết bị thoát sol khí độc lập.

 • Có khả năng logic phân loại phức tạp, bao gồm phân loại 4 chiều, phân loại Chế độ hỗn hợp và khả năng nắm bắt được các lần hủy bỏ và bảo tồn các tế bào quý giá
 • Thiết lập thông minh và đơn giản hóa, sử dụng tự động hóa để thiết lập và duy trì dòng phân loại
 • Hỗ trợ từ xa sẵn sàng bằng cách sử dụng BeckmanConnectđể tiếp cận theo yêu cầu với các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi, thực hiện một cách độc lập nhiều quy trình bảo dưỡng thường quy
 • Lên lịch chạy thử CytoFLEX SRT hoặc Yêu cầu báo giá.

CytoFLEX SRT Features

CytoFLEX that Sorts

 • Exquisite sensitivity for multicolor applications
 • Parameter matched to the CytoFLEX S V-B-Y-R Series
 • Intuitive software to facilitate multicolor analysis, CytExpert for CytoFLEX SRT

Accessible Sorting

Complex Sort Logic

 • Up to 15 fluorescent colors to define populations
 • 4-way sorting, Mixed Mode sorting
 • Ability to catch aborts and preserve precious cells

Delivering Quality Cells

 • High recovery and post sort viability
 • Accurate single-cell deposition using the Cyclone Movement System, including Index Sorting
 • Sort into tubes, slides, or microplates

Explore CytoFLEX SRT Models

CytoFLEX SRT Benchtop Cell Sorter Specifications

Signal Processing Digital system with 7-decade display
Lasers 488 nm, 561 nm, 638 nm
Optical Filters 450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (2), 660/10 (2), 675/30, 690/50, 710/50, 712/25, 780/60 (3)
Sorting Performance With a target population of 5% and a threshold rate of <10,000 events per second, >99% purity and >80% of Poisson's expected yield
Nozzle Diameter(s) 100 µm
Collection Vessels 12x75 mm tubes, 15 mL conical tubes, 96-well plates, 96-deep-well plates, 6-, 24-, 48-, 96- and 384-well plates, slides
Item Specifications Referenced C71886

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.