Máy đếm tiểu phân không khí ứng dụng giám sát phòng sạch và quan trắc môi trường

Máy đếm tiểu phân không khí MET ONE dẫn đầu ngành trong việc cung cấp các giải pháp giám sát độ sạch không khí theo tiêu chuẩn ISO 14644, FDA CGMP và Phụ lục 1 của GMP EU. Máy đếm tiểu phân không khí di động, từ xa và cầm tay được thiết kế để dễ dàng tích hợp vào quy trình thao tác tiêu chuẩn (SOP) để theo dõi độ sạch cho quy trình làm đầy vô trùng, giám sát môi trường thường xuyên, xác nhận phòng sạch và bàn thí nghiệm lưu thông và khắc phục sự cố lọc không khí. Tuân thủ ISO 21501-4, các máy đếm tiểu phân không khí MET ONE đáng tin cậy, bền bỉ và dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc tuân thủ 21 CFR Phần 11 của bạn.