Dòng máy đếm tiểu phân trong không khí cầm tay MET ONE HHPC+

Máy đếm tiểu phân cầm tay thuộc dòng MET ONE HHPC+ cho phép dễ dàng theo dõi theo ISO Loại 5 đến 7 ở những nơi khó tiếp cận. Trọng lượng nhẹ với màn hình độ phân giải cao, máy đếm cầm tay này lý tưởng cho việc giám sát thường xuyên các môi trường được kiểm soát và môi trường nhỏ, xử lý sự cố rò rỉ bộ lọc dễ dàng đối với các vấn đề nhiễm bẩn tiểu phân, kiểm tra điểm khu vực quan trọng, và nhắm đến sự tạo tiểu phân trong thiết bị xử lý.

 • Tiêu chuẩn ngành ISO 14644-1
 • Cho phép tuân thủ 21 CFR Phần 11
 • Phát hiện tiểu phân 0,3 μm - 10,0 μm
 • Phát hiện 2-6 kênh
 • Vận hành bằng một tay
 • Truy cập máy tính vào dữ liệu đếm tiểu phân qua Ethernet, USB hoặc cáp cho các tùy chọn truyền dữ liệu

Explore MET ONE HHPC Series Models

Các tính năng của máy đếm tiểu phân trong không khí cầm tay (HHPC) MET ONE

Các tiêu chuẩn

 • Khâu lấy mẫu tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 14644-1 Loại 5 (FED STD Loại 100 hoặc cao hơn)
 • Hiệu suất đếm theo Tiêu chuẩn ISO 21501-4
 • Mức đếm 0 theo Tiêu chuẩn JIS B9921

Quản lý dữ liệu

 • Lập hồ sơ quy trình tại chỗ để theo dõi nhanh đặc tính hạt tiểu phân
 • Dễ dàng kết nối mạng để đáp ứng Tuân thủ 21 CFR Phần 11
 • Lưu trữ tối đa 10.000 hồ sơ
 • Đế sạc thuận tiện để truy cập dữ liệu đếm hạt tiểu phân thông qua cáp Ethernet hoặc USB
 • Tải dữ liệu xuống qua Ethernet
 • Kết nối thông qua USB và thẻ nhớ

Thiết kế công thái học

 • Màn hình độ phân giải cao dễ đọc
 • Màn hình hoàn toàn có thể cấu hình
 • Thiết kế mỏng & nhẹ (0,7 kg) cho phép sử dụng một tay

Các ứng dụng

 • Giám sát định kỳ trong sản xuất công nghệ cao & phòng sạch được quản lý theo GMP
 • Xử lý sự cố nhiễm bẩn tiểu phân trong các khu vực xử lý quan trọng
 • Kiểm tra & xử lý sự cố tại chỗ trong môi trường nhỏ & máy trạm

Product Specifications

Performance ISO 14644-1 class 5 compliant 0.3 µm samples in a minute
Industry Standards 21 CFR Part 11, ISO 14644-1:2015, CE, FCC
Coincidence Loss 10% at 4,000,000 particles/ft³
Sample Volume 10 µm
Throughput 2.83 L per minute
Zero Count Conforms to JIS B9921 (1 count or less in 5 min; 95% UCL)
Counting Efficiency 50% at 0.3 µm (100% for particles > 0.45 µm)
Count Alarms Display and Cycles User-defined alarm counts, Raw counts: N/CF, N/CM, N/L in cumulative or differential mode
Item Specifications Referenced 2089310-06

Capturing a Sample

 

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
Certified Calibration Services for MET ONE Calibration services flyer about audit-quality calibrations for your MET ONE air particle counter
MET ONE HHPC+ Series Handheld Particle Counters Product brochure about the handheld air particle counters that have a fully configurable, easy-to-read high resolution display presenting only the data you want in a clear large font

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.