Thiết bị lên men vi thể tích BioLector XT

Thiết bị lên men vi thể tích thông lượng cao cho phép đánh giá sinh khối, huỳnh quang, pH, DO và các thông số nuôi cấy chính khác cho vi sinh vật hiếu khí và vi sinh vật kỵ khí theo thời gian thực.

Tất cả các tính năng tốt nhất của Thiết bị lên men vi thể tích BioLector Pro – và MO2RE.

Được xây dựng dựa trên công nghệ BioLector Pro đáng tin cậy, Thiết bị lên men vi thể tích BioLector XT dựa trên dạng đĩa microtiter (microtiter plate - MTP) tiêu chuẩn ANSI/SLAS (SBS), và vận hành với các cảm biến quang học trực tuyến, đã được hiệu chuẩn trước. Các MTP 48 giếng dùng một lần cho phép đo trực tuyến sinh khối, huỳnh quang, pH và DO, trong khi công nghệ kênh dẫn vi lưu đã được cấp bằng sáng chế cho phép nạp liệu và kiểm soát độ pH cùng lúc. Mô-đun kênh dẫn vi lưu tùy chọn loại bỏ việc xử lý chất lỏng thủ công—không cần ống dẫn /pipet vì tất cả mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ của đĩa đã được chiếu xạ gamma sẵn sàng sử dụng.

Tìm hiểu thêm về Thiết bị lên men vi thể tích BioLector XT:

Features of the BioLector XT

Innovative New Gassing Head

 • Enables fed-batch experiments under anaerobic conditions
 • Gassing with O2 within a range of 1% - 100% and with CO2 within 1% - 12 %
 • Reduces gas consumption to a few mL/minute
 • Optional humidification of gases reduces evaporation

Optional Microfluidic Module

 • Unleashes full potential of the BioLector XT
 • Complements online monitoring function with well-specific pH regulation/feeding
 • Enables use of 2 reservoir wells per 4 cultivation wells
 • Microvalves allot liquids at nanoliter-scale

“Plug-and-play” Plate Design

 • Real-time kinetics out of 48/32 parallel cultivations
 • Customizable feeding strategies (batch, fed-batch, bolus, continuous)*
 • Control of pH on-the-plate with pre-calibrated optical sensors*
 • Small working volume (800 – 2400 μL)
*Functionality requires optional microfluidic module

Intelligent BioLection Software

 • Intuitive user interface supports multi-user environments
 • Free programming of all control parameters
 • Open system enables live data downloads
 • Fast processor ensures rapid download of experiment data

BioLector XT Specifications

Volume 800 - 2400 µL
Temperature 10 – 50 °C (minimum temperature 8 °C below ambient temperature)
pH Range pH 4 – 7.5 (depending on plate)
DO Range 0 – 100% oxygen saturation (100% corresponding to the DO level reached while gassing with 100% O2 without O2 consumption)
Scattered Light Measurement Resolution > 50 NTU, at densities higher than 500 NTU: 10 % of measured value.
Wavelengths 365 nm–800 nm
Width 797 mm(31.4 in)
Height 522 mm(20.6 in)
Depth 520 mm(20.5 in)
Weight 61 kg(134.5 lb)

 

Explore Biolector XT Models

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.