Vi-CELL MetaFLEX

Tốc độ, độ tin cậy, thể tích mẫu thấp

Đo các mẫu nhỏ đến 65 μL và trả kết quả chỉ trong 35 giây, máy phân tích chất phân tích sinh học Vi-CELL MetaFLEXTM mới của chúng tôi đánh giá độ pH, pO2, pCO2, glucose, lactate, chất điện giải và nhiều hơn nữa. Với việc ít phải bảo trì hơn, độ tin cậy lớn hơn và thiết kế nhỏ đáng ngạc nhiên, đó là một giải pháp nghiên cứu tinh vi lập hồ sơ các mẫu thử một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác—giữ cho các mẻ nuôi cấy tế bào thử nghiệm của bạn trong điều kiện cân bằng, sống và sinh trưởng được.

Vi-CELL MetaFLEX được cung cấp ở một số khu vực địa lý. Vui lòng kiểm tra với đại diện Beckman Coulter của bạn để biết tình trạng sẵn có của sản phẩm.

Tài liệu và ghi chú ứng dụng

Explore Vi CELL MetaFLEX Models

Các tính năng của máy phân tích chất phân tích sinh học Vi-CELL MetaFLEX

Vận hành

 • Cho kết quả trong 35 giây*
 • Thể tích mẫu nhỏ (65 μL, tất cả các thông số)*
 • Xử lý 44 mẫu mỗi giờ*
 • Thời gian chu kỳ mỗi mẫu là 1 phút*
 • Thời gian hoạt động trung bình 23,5 giờ mỗi ngày**

*Có thể thay đổi trong khi khởi động 
**Có thể thay đổi trong khi khởi động (2,5 phút để hiệu chuẩn hệ thống là hoạt động dài nhất)

Quản lý chất lượng

 • 3 giải pháp QC chuyên dụng
 • Phát hiện và giải quyết sự cố tự động
 • Kiểm tra hệ thống & phân tích liên tục
 • Khóa tự động (các) thông số không đạt QC
 • Lịch QC tùy chỉnh

21 CFR Phần 11 Được kích hoạt

 • Nhật ký kết quả mẫu: 2000
 • Nhật ký hoạt động: 5000
 • Nhật ký điều chỉnh hiệu chuẩn: 1000
 • Bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu
 • Khả năng ký điện tử
 • Đăng nhập an toàn (8 quyền cấp người dùng)
 • Các công cụ quản trị cấu hình

Các ứng dụng

 • R&D
 • QC
 • Sản xuất

Lý tưởng cho các ứng dụng nuôi cấy tế bào quy mô từ nhỏ đến lớn, MetaFLEX Vi-CELL được thiết kế cho phép phân tích chất phân tích sinh học nhanh chóng và chính xác. 

Vi-CELL MetaFLEX Product Specifications

Item Specifications Referenced B93015

Running a Sample

 

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
ALCOA+ Infographic Guidance on Maintaining Data Integrity Infographic
Cell Culture Monitoring with the Vi-CELL MetaFLEX Application Note Application note that details how the Vi-CELL MetaFLEX is an effective tool for analyzing mammalian and insect cell culture media.
Leveraging the Vi-CELL MetaFLEX for Monitoring Cell Metabolic Activity Application note about the use of the Vi-CELL MetaFLEX for detecting small changes in metabolic activity in different cell types.
Quality Control Testing Instrumentation Solutions for GMP Manufacturing Brochure Brochure on instruments designed for Raw Materials QC, Production QC, and Final Product QC

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.