Máy siêu ly tâm phân tích

Xác định đặc tính đại phân tử trong dung dịch

ASiêu ly tâm phân tích là phương tiện linh hoạt, nghiêm ngặt và chính xác nhất để xác định trọng lượng phân tử, các đặc tính thủy động lực và nhiệt động của một protein hoặc đại phân tử khác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về siêu ly tâm phân tích?