Hệ thống giám sát cơ sở (FMS)

Hệ thống giám sát cơ sở (FMS) cho phép giám sát hệ thống từ xa có thể được cấu hình để đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý phòng sạch cho các ngành khác nhau—bao gồm sản xuất dược phẩm. FMS có thể theo dõi số lượng tiểu phân không sống trong không khí, nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối. Các giải pháp FMS của chúng tôi dựa trên nền tảng kiến trúc mở được thiết kế để cho phép tích hợp dễ dàng và hợp lý với các hệ thống hiện có của khách hàng (SCADA). Mỗi thiết bị được xây dựng dựa trên công nghệ MET ONE đã được chứng minh, bao gồm dòng MET ONE 3400 di động cho phép giám sát định kỳ và phân loại phòng sạch, cũng như các máy đếm tiểu phân không sống cố định trong không khí dòng 60007000. Nền tảng phần mềm MET ONE có giao diện trực quan giúp dễ sử dụng, nhờ đó giảm khả năng xảy ra lỗi ở con người khi giám sát SOP thủ công. Ngoài ra, để giúp tập trung hóa báo cáo và đơn giản hóa việc tuân thủ EUGMP/FDA (ví dụ, đối với ISO 1464421 CFR Phần 11), dữ liệu FMS của Beckman có thể được tích hợp vào báo cáo không cần giấy, xuất một lần, có chữ ký điện tử.

 • Các giải pháp tích hợp, tối ưu hóa quy trình công việc để giám sát phòng sạch của bạn
 • 21 CFR Phần 11 cho phép quy trình làm việc của phần mềm đảm bảo quản lý dữ liệu an toàn
 • Tích hợp máy đếm tiểu phân trong không khí di động và từ xa

Các tính năng của hệ thống giám sát cơ sở MET ONE

Tuân thủ theo dõi tiểu phẩn

 • Giám sát tiểu phân sống được và không sống được tuân thủ theo Phụ lục 1 GMP của EU
 • và FDA 21 CFR Phần 11
 • Nhật ký kiểm tra tích hợp
 • Báo cáo tùy chỉnh để ghi lại kết quả
 • Tài liệu IQ/OQ cho phép xác thực đơn giản

Giải pháp có thể mở rộng

 • Phần mềm và phần cứng đóng gói sẵn được triển khai nhanh chóng, quy mô nhỏ dành cho cho tủ cách ly và dây chuyền sản xuất nhỏ
 • Hệ thống quy trình xử lý hàng loạt cho một hoặc nhiều dây chuyền sản xuất với nhiều điểm giám sát
 • Các giải pháp được tối ưu hóa cho quy trình làm việc tùy chỉnh để giám sát các phương pháp sản xuất phức tạp trên nhiều dây chuyền sản xuất

Tùy chọn bảo dưỡng

 • Các chuyên gia bảo dưỡng địa phương cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và bảo dưỡng tại chỗ theo Tiêu chuẩn ISO 21501-4
 • Các tùy chọn thỏa thuận bảo dưỡng để hiệu chuẩn và bảo trì tại chỗ theo lịch đặt trước (bao gồm giảm giá sửa chữa)

Dễ sử dụng

 • Giao diện người dùng đồ họa có sẵn trên hệ thống hoặc thông qua các thiết bị đầu cuối truy cập từ xa
 • Đèn báo trạng thái hệ thống được mã hóa bằng màu
 • Báo động được xác định rõ ràng cho phép xác nhận
 • Báo cáo một lần nhấp chuột để tạo hồ sơ có thể kiểm tra tuân thủ

Explore Facility Monitoring System Models

Product Specifications

Performance ISO 21501-4 unit-to-unit accuracy & reproducibility
Industry Standards ISO 21501-4 , ISO 14644-1:2015, FCC, CE
Light Source Long Life Laser™ Diode
Coincidence Loss 10% at 20,000,000 particles/m³
Sample Volume 10 µm
Throughput 28.32 L per minute
Zero Count ISO 21501-4 & JIS B 9921 (1 count or less in 5 min; 95% UCL)
Count Alarms Display and Cycles User-defined alarm counts displayed via LED on box or remote LED
Item Specifications Referenced 2088615-PF-EA

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
ALCOA+ Infographic Guidance on Maintaining Data Integrity Infographic
Certified Calibration Services for MET ONE Calibration services flyer about audit-quality calibrations for your MET ONE air particle counter
Specifying Non-Viable Particle Monitoring for Aseptic Processing This paper details key considerations when implementing a continuous non-viable particle monitoring (NVP) system.
Quality Control Testing Instrumentation Solutions for GMP Manufacturing Brochure Brochure on instruments designed for Raw Materials QC, Production QC, and Final Product QC
Facility Monitoring System (FMS) Solutions Product Brochure Brochure: With new innovative designs specifically tailored to address the requirements of the Pharmaceutical industry, MET ONE particle counters feature full ISO 21501 compliance in advance of ISO 14644 standard adoption for all calibration parameters

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.