Hệ thống Biomek NGeniuS Next Generation Library Prep

Giới thiệu bộ phân phối chất lỏng đơn giản, dễ sử dụng, được xây dựng có mục đích để chuẩn bị thư viện NGS. Biomek NGeniuS lý tưởng cho các phòng thí nghiệm yêu cầu sự linh hoạt và thời gian thực hành ít hơn. Phần mềm thân thiện với người dùng không yêu cầu kỹ năng lập trình phức tạp, giúp dễ dàng thiết lập và vận hành.

 • Hệ thống Biomek NGeniuS Dynamic DeckOptix giảm thiểu lỗi bằng cách xác định dụng cụ phòng thí nghiệm bị thất lạc
 • Bộ quay vòng nhiệt, bộ kẹp và trích thuốc thử cho phép có được thời gian để hệ thống vận hành tự động
 • Phần mềm Biomek NGeniuS mới cho phép thiết lập chạy theo đợt và giám sát hệ thống
 • Một thư viện lớn có nhiều giao thức chuẩn bị mẫu NGS đã được chứng minh miễn phí giúp bạn thiết lập và vận hành nhanh hơn

Explore Biomek NGeniuS Models

Các tính năng của Biomek NGeniuS

Giảm lỗi

Camera Biomek NGeniuS dynamic deckoptix A9875

 • Hệ thống Dynamic DeckOptix sử dụng phân tích quang học tinh vi để cho bạn phản hồi theo thời gian thực về vị trí dụng cụ phòng thí nghiệm, đồng thời xác nhận bằng phần mềm khi đặt đúng vị trí để gần như loại bỏ lỗi sắp đặt
 • Hệ thống nhận dạng thuốc thử sử dụng nhận dạng kí tự quang học tiên tiến để xác nhận thuốc thử và phát hiện lỗi trước khi sử dụng một giọt thuốc thử đắt giá

Thời gian thao tác tối thiểu

Hệ thống Biomek NGeniuS hoàn chỉnh với dụng cụ phòng thí nghiệm A9865

 • Hệ thống Quản lý Thuốc thử kết hợp một vòng xoay nạp cải tiến có các vùng chứa thuốc thử được kiểm soát nhiệt độ để giảm thiểu các thao tác pipet không cần thiết và đồng thời giảm thời gian thuốc thử tiếp xúc với môi trường bên ngoài
 • Bộ quay vòng nhiệt trên hệ thống tiêu chuẩn giúp giảm thời gian thao tác cho các giao thức NGS
 • Bộ kẹp để vận chuyển dụng cụ phòng thí nghiệm trên hệ thống kéo dài thời gian đi bộ và cung cấp xử lý giao thức trước-sau (front-to-back)
 • Đầu pipet Selective Tip Type xử lý được cả hai đầu hút cấu hình 96 và 384 mà không cần dụng cụ hoặc hoán đổi đầu

Dễ sử dụng

Màn hình của hệ thống Biomek NGeniuS đầy đủ với dụng cụ phòng thí nghiệm A0019

 • Phần mềm Biomek NGeniuS Portal cho phép thiết lập chạy theo đợt và giám sát ảo bằng Google Chrome hoặc Microsoft Edge
 • Quy trình thiết lập chạy theo đợt Biomek NGeniuS có sáu bước đơn giản và không yêu cầu kỹ năng lập trình
 • Tài liệu hỗ trợ Biomek NGeniuS Work Aid cho phép bạn tạo danh sách kiểm tra để lựa chọn và chuẩn bị thuốc thử và dụng cụ thí nghiệm
 • Bánh xe Software Input Dial giúp lập trình công cụ đơn giản bằng cách xoay và chọn
 • Màn hình 24" giúp bạn tập trung vào những nội dung quan trọng
 • Đèn báo trạng thái nhiều màu 360° luôn thông báo về tình trạng thiết bị cho bạn

Linh hoạt

Đầu hút đếm giọt Biomek NGeniuS pipetting head gripper selective tip 8x1000 tip A9908

 • Sự linh hoạt của Biomek NGeniuS có nghĩa là bạn có thể chạy từ 4-24 mẫu thử, giảm lãng phí thuốc thử và đảm bảo thời gian quay vòng cần thiết mà khách hàng của bạn mong đợi
 • Thư viện miễn phí các phương pháp chuẩn bị thư viện NGS đã được chứng minh cho cả giải trình tự DNA và RNA, và khả năng sử dụng các hộp đầu hút đã dùng một phần, có nghĩa là bạn không phải vứt bỏ hộp đầu hút đã dùng một phần hoặc chuyển các đầu hút thủ công để tối ưu hóa việc sử dụng đầu hút của mình

Phương pháp chuẩn bị mẫu theo trình tự thế hệ tiếp theo tự động 

Biomek NGeniuS đi kèm với một danh sách nhiều phương pháp chuẩn bị thư viện NGS đã được chứng minh miễn phí. Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp bộ kit thuốc thử để tự động hóa các giao thức bộ kit bằng cách sử dụng các mẫu liên quan, để cung cấp dữ liệu tương đương như được mô tả trong tài liệu đã xuất bản của nhà sản xuất bộ kit. Cam kết của chúng tôi về việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm có nghĩa là bạn có rất nhiều phương pháp chuẩn bị thư viện NGS để lựa chọn.

Các phương pháp được trình diễn:

 • Illumina DNA Prep
 • Roche KAPA HyperPlus
 • Roche KAPA HyperPrep
 • NEB Ultra II RNA
 • xGen™ cfDNA & FFPE DNA Lib Prep Kit
 • *Agilent SureSelect XT Human All Exon v6
  • *Đang phát triển

 

 Biomek NgeniuS thực hiện các phản ứng trong ống đựng mẫu A9857

 

Content and Resources

Automating Next Generation Sequencing Workflows for xGen™Custom Hyb Panels on the Biomek Systems The combination of IDT’s xGen cfDNA & FFPE Library Prep kit, xGen Hybridization Capture Core Reagents, and xGen Custom Hyb Panels on the Biomek platforms provide a reliable and consistent solution for analysis of precious low input and degraded samples.
Automation of the Agilent SureSelect XT Library Prep Kit on the Biomek NGeniuS System In this application note we demonstrate that the automated processing on the Biomek NGeniuS Next Generation Library Prep System is equivalent to the manual preparations at input concentration of 200 ng (gDNA) and 200 ng (FFPE DNA).
Automation of Illumina DNA Prep Kit on Biomek NGeniuS Prep System In this paper, we detail an automated process for the Illumina DNA Prep library preparation kit that offers the laboratory optional settings to optimize a demonstrated application that will process between 4 and 24 samples from start to finish with minimal interaction from the user.
Automation of NEBNext Ultra II Kit on Biomek NGeniuS In this paper, we detail an automated process for the New England Biolabs NEBNext Ultra II Directional RNA Library Preparation Kit for Illumina.
Automation of Illumina DNA Prep Kit on Biomek NGeniuS System In this application overview flyer, we demonstrate the automation of an Illumina DNA Prep kit on Beckman Coulter Biomek NGeniuS next generation library prep system.

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.