Máy phân tích kích thước tiểu phân

Bất kể nhu cầu phân tích kích cỡ tiểu phân cụ thể và nhu cầu về đặc tính tiểu phân của bạn là gì, hãy đến với chúng tôi để công nghệ đáp ứng tất cả những yêu cầu đó. Các thiết bị của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật bao gồm nguyên lý Coulter, nhiễu xạ laser, tán xạ ánh sáng và tán xạ phân biệt cường độ phân cực (polarized intensity differential scattering, PIDS) để cung cấp dữ liệu bạn cần cho các ứng dụng riêng của bạn.