Máy đếm tiểu phân trong chất lỏng HIAC

Sử dụng máy đếm tiểu phân HIAC để giám sát chất lỏng một cách chính xác, nhất quán

Vào đầu năm 1960, Leon D. Carver và nhóm của ông tại HIAC (High Accuracy Products) đã phát minh ra cách che ánh sáng và thuật ngữ đếm tiểu phân được ra đời. HIAC là công ty đầu tiên trên thế giới sử dụng nguồn ánh sáng laser cho các cảm biến che ánh sáng. Trong 60 năm qua, Beckman Coulter Life Sciences đã tiếp tục đổi mới và là công ty dẫn đầu thị trường về định cỡ hạt trong chất lỏng hoặc khí. Những máy đếm tiểu phân chất lỏng này hiện đang được sử dụng để giám sát các chất lỏng thủy lực, glycol, dung môi làm sạch, nhiên liệu, chất bôi trơn, dược phẩm, khí nén, nước và nhiều chất khác. HIAC là cái tên đầu tiên trong đếm tiểu phân trong chất lỏng.